StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.hoofddocument

Definitie

Met dit veld wordt vastgelegd bij welk hoofddocument deze bijlage hoort (meestal een Kamerstuk)

Toelichting

Dit veld wordt toegepast bij de XML maar niet bij de HTML op RPS - dit moet veranderen.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Het scheme is OVERHEIDop.ParlId;

Contact