StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.woonplaats

Definitie

Woonplaats.

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr optioneel en herhaalbaar, met uitzondering van :

  • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Er bestaat geen scheme voor woonplaats. Andes (leverancier Geo-tool) moet dit aanleveren met inachtneming van de BAG schrijwijze.

Contact