StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.implementeertEUbesluit

Definitie

Met implementatieverbanden wordt de implementatie van Europese regelgeving (richtlijnen) in nationale regelgeving vastgelegd. Dit wordt ook gekoppeld aan Kiwi (Keten Informatiesysteem Wetgeving In-wording) zodat de voortgang van de implementatie die in Kiwi beschikbaar is, wordt afgebeeld in Implementatieverbanden. Hiermee is het dus mogelijk en wenselijk om een ID van de Europese regeling op te nemen in nationale publicaties. In uitzonderlijke gevallen kan een nationale regelgeving meerdere Europese regelingen implementeren.

Een CELEX nummer heeft een logische structuur, namelijk: (S(JJ)JJT(T)nnnn) S = sector (in ons geval altijd 3) (JJ)JJ = publicatiejaar (hele jaartal) T(T) = type document, L (richtlijn), R (verordening) of F (kaderbesluit) nnnn = volgnummer (voorloopnullen indien nummer minder dan vier cijfers) De richtlijn Rl 2008/48/EG krijgt dus het CELEX nummer 32008L0048

Toelichting

Het CELEX nummer wordt gebruikt om een link naar EUR-Lex te kunnen opbouwen. Celex nummer kan als volgt gebruikt worden: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:[Celexnummer]:NL:NOT

Voorbeelden

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R0659:NL:NOT

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0001:NL:NOT

Voor de syntax van de op CELEX gebaseerde links, zie ook: http://eur-lex.europa.eu/nl/tools/help_syntax.htm (onder 6).

Na het verschijnen van een publicatie kan het twee dagen duren voordat aan een nieuw document een CELEX-nummer wordt toegewezen.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Het scheme is OVERHEIDop.CelexID;

Contact