StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.indiener

Definitie

Binnen kamervragen wordt met dit veld vastgelegd wie de brief met vragen heeft ingediend.

Toelichting

Binnen kamerstukken wordt vastgelegd van welke organisatie of persoon dit kamerstuk afkomstig is.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Naam van het kamerlid ({een of meer voorletter+punt combinatie(s). Vroeger werden meerdere waarden in 1 veld gepropt, nu gesplitst.

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Naam van het kamerlid ({een of meer voorletter+punt combinatie(s). Vroeger werden meerdere waarden in 1 veld gepropt, nu gesplitst.

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Naam van het kamerlid ({een of meer voorletter+punt combinatie(s), indien meer dan 1 dan geen spatie tussen combinaties} {spatie} {achternaam})

Contact