StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.KIOtype

Definitie

Geeft informatie over het "soort" KIO. Alleen relevant indien het om een KIO gaat (dus bij "gewone" KST wordt dit veld niet gebruikt) en daarmee bruikbaar om te bepalen of een KST een KIO is.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Bijvoorbeeld Rijksbegroting 2009

Contact