StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.ondernummer

Definitie

Geeft informatie over het ondernummer van het dossier waar het originele document in is gepubliceerd. Eventuele herdrukvermelding hoort in OVERHEIDop.versieInformatie.

Toelichting

Ondernummer van een kamerstuk. De notitie "Kamerstuknummering vanaf 1995" van de hand van TK bevat gedetailleerde uitleg. Indien er twee ondernummers zijn dan ";" als separator gebruiken en volgorde eerst EK en dan TK. In dit veld geen informatie over herdruk (dat moet naar OVERHEIDop.versieInformatie).

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Indien er twee ondernummers zijn dan ; als separator gebruiken en volgorde eerst EK en dan TK. In dit veld geen informatie over herdruk (dat moet naar OVERHEIDop.versieInformatie).

Contact