StandaardenOverheid.nl

OVERHEID.authority

Definitie

Overheidsorganisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van het informatieobject.

Toelichting

Verplicht OWMS-KERN veld. De eindverantwoordelijke overheidsorganisatie heeft een wettelijk mandaat om het informatieobject op te stellen. Zonder de autoriteit van dat mandaat is de strekking van het informatieobject anders. Voorbeelden Een gemeente publiceert een bouwvergunningsaanvraag, die is ingediend door een particulier met als bijlage een bouwtekening van een architect. De gemeente is de eindverantwoordelijke; de particulier en de architect zijn maker van de aanvraag respectievelijk de bouwtekening. Een ministerie geeft een adviesbureau of universiteit opdracht een onderzoek uit te voeren en daarvan een rapport op te stellen. Het ministerie is de eindverantwoordelijke van het rapport en het bureau of universiteit de creator.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatscourant optioneel, met uitzondering van :

 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)

Waarden

Voor alle subtypen binnen behalve , , , , , , , , , , , , , geldt:

 • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoort geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject met vaste waarde Rijkswaterstaat

Voor de documentsoort geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Gemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Provincie (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Waterschap (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoort geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Deelgemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Gemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Provincie (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Waterschap (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.RegionaalSamenwerkingsorgaan (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject met vaste waarde Rijkswaterstaat

Contact