StandaardenOverheid.nl

DC.spatial

Definitie

De locatie van een object.

Toelichting

Het gaat hier om de locatie van het object dat besproken wordt in de bekendmaking.

Dit kan binnen Officiële Publicaties op verschillende manieren worden uitgedrukt:

1. Scheme="overheid:EPSG28992" dat bestaat uit coördinaten

2. Scheme="OVERHEID.Perceel" dat bestaat uit perceelnummer, sectienummer en gemeente(code).

3. Scheme="OVERHEID.PostcodeHuisnummer" dat bestaat uit een postcode+huisnummer combinatie

4. Scheme="OVERHEID.Gemeente of Provincie of Waterschap" dat bestaat uit de naam van een gemeente, waterschap of Provincie.

Ad 1. Een coördinaat wordt uitgedrukt in meters conform het Rijksdriehoekstelsel (de meters geeft de afstand van de coördinaat ten opzichte van het Nederlandse nulpunt aan). De Z-coördinaat wordt aangeduid volgens NAP. Coördinaten kunnen punten, lijnen of vlakken zijn. De X, Y en Z coördinaten worden van de elkaar gescheiden door een komma. Als er meerdere X,Y, Z-coördinaten volgen, wordt elke X,Y, Z-coördinaat gescheiden door een ';'. Bijvoorbeeld

<metaname="DCTERMS.spatial" scheme=OVERHEID.EPSG28992 000000.000 000000.000 (X-coordinaat bestaat uit 9 cijfers: 6 cijfers voor de punt en 3 cijfers achter de punt (tot op millimeterniveau (internationale weergave dus punt i.p.v. de nederlandse komma) Y-coordinaat bestaat ook uit 9 cijfers: 6 cijfers voor de punt en 3 cijfers achter de punt ze worden gescheiden door een spatie metaname="DCTERMS.spatial" scheme=OVERHEID.coordinaten content= "x=155000, y=655340; x=155100, y=655350, etc."> OF content= "x=155000, y=463000, z=1.2 "> <

Ad 2. Een perceel bestaat uit de volgende waarden: Perceelnummer; Sectienummer; gemeente zoals vastgelegd door het kadaster.

<metaname="DCTERMS.spatial" scheme="OVERHEID.perceel" content="" >

Ad 3. Postcode + Huisnummer bestaat uit een postcode met eventueel een huisnummer: <metaname="DCTERMS.spatial" scheme="OVERHEID.postcodeHuisnummer" content="2500AA14">

Het is ook mogelijk om hier geen huisnummer of zelfs geen lettercombinatie mee te geven om een groter gebied aan te duiden.

Ad 4. Bij de naam van gemeente, provincie of waterschap wordt gebruik gemaakt van het scheme dat ook gebruikt wordt bij DC.creator: OVERHEID.gemeente OVERHEID.waterschap OVERHEID.provincie

De volgende regels gelden voor samengestelde waarden:

1. De content bestaat uit de afzonderlijke velden met hun waarde. De veldnaam wordt gevolgd door '=' en de waarde. Veldnaam- waardecombinaties worden gescheiden door een ';'.

2. Als een veld geen waarde heeft, wordt dit niet genoemd.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: optioneel.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact