StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.ontvanger

Definitie

In dit veld wordt de naam van de bewindspersoon weergegeven, die de Kamervraag heeft ontvangen.

Toelichting

Let op dat de juiste volgorde voorletter(s), spatie, achternaam wordt gebruikt.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Naam bewindspersoon ({een of meer voorletter+punt combinatie(s), indien meer dan 1 dan geen spatie tussen combinaties} {spatie} {achternaam}).

Contact