StandaardenOverheid.nl

DC.creator

Definitie

De eindverantwoordelijke voor de inhoud. Altijd een organisatie (overheidsorgaan). Meer dan 1 mogelijk.

Toelichting

DC.creator dient gebruikt te worden om de eindverantwoordelijke aan te geven voor het creëren van de inhoud van het document.

Let op! De creator is niet per definitie de auteur. Voor OP zal dit eigenlijk altijd een overheidsorgaan moeten zijn.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: OVERHEID.Ministerie

Contact