StandaardenOverheid.nl

OVERHEID.category

Definitie

Het onderwerp waarover het document gaat.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatscourant verplicht en herhaalbaar, met uitzondering van :

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatscourant behalve gerechtelijke aankondigingen | handlichtingen, gerechtelijke aankondigingen | huwelijkse voorwaarden, gerechtelijke aankondigingen | ondercuratelestellingen, gerechtelijke aankondigingen | ontbinding huwelijk of scheiding van tafel en bed, gerechtelijke aankondigingen | ontkenning vaderschap, gerechtelijke aankondigingen | overige aankondigingen, oproepingen | deurwaardersexploten, oproepingen | verkeersboetes, oproepingen | geldboetes, oproepingen | belanghebbenden, oproepingen | schuldeisers geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: OVERHEID.TaxonomieBeleidsagenda (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoorten gerechtelijke aankondigingen | handlichtingen, gerechtelijke aankondigingen | huwelijkse voorwaarden, gerechtelijke aankondigingen | ondercuratelestellingen, gerechtelijke aankondigingen | ontbinding huwelijk of scheiding van tafel en bed, gerechtelijke aankondigingen | ontkenning vaderschap, gerechtelijke aankondigingen | overige aankondigingen, oproepingen | deurwaardersexploten, oproepingen | verkeersboetes, oproepingen | geldboetes, oproepingen | belanghebbenden, oproepingen | schuldeisers geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: OVERHEID.TaxonomieBeleidsagenda met vaste waarde Recht | Burgerlijk recht (zie hier voor de waardenlijst);

Contact