StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.publicationName

Definitie

De naam van de publicatie waarin het originele document is gepubliceerd.

Toelichting

OVERHEIDop.PublicationName dient gebruikt te worden om aan te geven waar het originele document in is gepubliceerd. Bijvoorbeeld in de Staatscourant of in een Tractatenblad. Je geeft hiermee informatie op over de originele publicatie.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Agenda gebruikt;

Voor de documentsoort geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Kamervragen (Aanhangsel) gebruikt;

Voor de documentsoort geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Handelingen gebruikt;

Voor de documentsoort geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Kamerstuk gebruikt;

Voor de documentsoort geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Kamervragen zonder antwoord gebruikt;

Voor de documentsoort geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Niet-dossierstuk gebruikt;

Contact