StandaardenOverheid.nl

OVERHEID.organisationType

Definitie

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen behalve , , , , geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.Organisatietype (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoort geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.Organisatietype

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde dienst en agentschap gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.Organisatietype;

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde dienst en agentschap gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.Organisatietype;

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde rechterlijke macht gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.Organisatietype;

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde rechterlijke macht gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.Organisatietype;

Contact