StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.startpagina

Definitie

Het nummer van de beginpagina van een Handelingen item binnen een vergadering.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:positiveInteger;
  • Bij overgang naar nieuwe nummering Handelingen is dit veld altijd het nummer van de beginpagina van een item in de vergadering (paginanummers tellen door binnen een vergadering).

Contact