StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.vergaderjaar

Definitie

Het vergaderjaar waartoe een parlementair document behoort.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • YYYY-YYYY waarbij tweede YYYY 1 hoger is dan eerste YYYY.

Contact