StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.versieInformatie

Definitie

In dit veld wordt informatie over herdruk, herplaatsing, rectificatie etc. opgenomen.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: optioneel.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme:

Contact