StandaardenOverheid.nl

DC.type

Definitie

Het type document

Toelichting

DC.type wordt gebruikt voor verdere verfijning naar type document of subtype van een OP.

Het derde DC.type veld wordt alleen gebruikt voor bepaalde subtypes.

In het Digitaal Loket wordt soms een andere indeling gebruikt. Er is hier een controle nodig indien meerdere "lokettypen" mappen op een enkel metadata type. Dit komt bijvoorbeeld voor bij CAO's waarbij afhankelijk van het subtype CAO een andere afhandeling wordt gekozen.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: @scheme (zie hier voor de waardenlijst);

Contact