StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.vraagnummer

Definitie

Bij Kamervragen zonder Antwoord is dit het aan de Kamervraag toegekende vraagnummer.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact