StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.datumOndertekening

Definitie

OVERHEIDop.datumOndertekening dient gebruikt te worden voor de datum van ondertekening. Dat is niet perse hetzelfde als de datum van uitgifte (DCTERMS.issued).

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatscourant optioneel, met uitzondering van :

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatscourant behalve overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten, oproepingen | deurwaardersexploten, oproepingen | verkeersboetes, oproepingen | geldboetes, oproepingen | belanghebbenden, oproepingen | schuldeisers, instelling gemeenschappelijke regelingen, ruimtelijke plannen, gerechtelijke aankondigingen | handlichtingen, gerechtelijke aankondigingen | huwelijkse voorwaarden, gerechtelijke aankondigingen | ondercuratelestellingen, gerechtelijke aankondigingen | ontbinding huwelijk of scheiding van tafel en bed, gerechtelijke aankondigingen | ontkenning vaderschap, gerechtelijke aankondigingen | overige aankondigingen geldt:

  • Het datatype is xs:date;

Contact