StandaardenOverheid.nl

DC.identifier

Definitie

String ten behoeve van eenduidige, onveranderlijke identificatie van het document.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: stcrt-\d{4}-\d{1,5}(-n\d)?;
  • Het scheme is OVERHEIDop.StcrtID;
  • De identifier moet formaat stcrt-YYYY-N hebben, waar YYYY het jaar is en N het volgnummer. Het jaar heeft altijd vier cijfers. Het volgnummer heeft zoveel cijfers als nodig zijn om de waarde weer te geven (geen voorloopnullen). Het optionele gedeelte aan het einde heeft betrekking op herdrukken, rectificaties etc. (-n1; -n2; etc.)

Contact