StandaardenOverheid.nl

DC.creator

Definitie

De eindverantwoordelijke voor de inhoud. Altijd een organisatie (overheidsorgaan). Meer dan 1 mogelijk.

Toelichting

DC.creator dient gebruikt te worden om de eindverantwoordelijke aan te geven voor het creëren van de inhoud van het document.

Let op! De creator is niet per definitie de auteur. Voor OP zal dit eigenlijk altijd een overheidsorgaan moeten zijn.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen staatscourant geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatscourant behalve overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten, instelling gemeenschappelijke regelingen, oproepingen | deurwaardersexploten, oproepingen | verkeersboetes, oproepingen | geldboetes, oproepingen | belanghebbenden, oproepingen | schuldeisers, referendabiliteitsbesluit, besluit inleidend verzoek, kennisgeving zitting definitief verzoek, besluit definitief verzoek, besluit datum stemming - aanduiding wet, kennisgeving zitting opkomst en uitslag, afschrift opkomst en uitslag, uitspraak raad van state, gerechtelijke aankondigingen | handlichtingen, gerechtelijke aankondigingen | huwelijkse voorwaarden, gerechtelijke aankondigingen | ondercuratelestellingen, gerechtelijke aankondigingen | ontbinding huwelijk of scheiding van tafel en bed, gerechtelijke aankondigingen | ontkenning vaderschap, gerechtelijke aankondigingen | overige aankondigingen geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Adviescollege
  • Scheme: OVERHEID.Deelgemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Gemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.HoogCollegeVanStaat
  • Scheme: OVERHEID.Ministerie
  • Scheme: OVERHEID.OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep
  • Scheme: OVERHEID.Politiekorps
  • Scheme: OVERHEID.Provincie (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Rechterlijkemacht (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.RegionaalSamenwerkingsorgaan (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Waterschap (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject

Voor de documentsoorten overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Deelgemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Gemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Provincie (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Waterschap (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.RegionaalSamenwerkingsorgaan (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject met vaste waarde Rijkswaterstaat

Voor de documentsoort instelling gemeenschappelijke regelingen geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Gemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Provincie (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Waterschap (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.RegionaalSamenwerkingsorgaan (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoort oproepingen | deurwaardersexploten geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep met vaste waarde Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
  • Scheme: OVERHEID.Gemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Waterschap (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.RegionaalSamenwerkingsorgaan (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject met vaste waarde Belastingdienst

Voor de documentsoort oproepingen | verkeersboetes geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject;

Voor de documentsoort oproepingen | geldboetes geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Parket centrale verwerking openbaar ministerie gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject;

Voor de documentsoort oproepingen | belanghebbenden geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.Rechterlijkemacht (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoort oproepingen | schuldeisers geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.Rechterlijkemacht (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoort referendabiliteitsbesluit geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.Ministerie (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoort besluit inleidend verzoek geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Kiesraad gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort kennisgeving zitting definitief verzoek geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Kiesraad gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort besluit definitief verzoek geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Kiesraad gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort besluit datum stemming - aanduiding wet geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde referendumcommissie gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort kennisgeving zitting opkomst en uitslag geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Kiesraad gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort afschrift opkomst en uitslag geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Kiesraad gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort uitspraak raad van state geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.Ministerie (zie hier voor de waardenlijst);
 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan

Voor de documentsoorten gerechtelijke aankondigingen | handlichtingen, gerechtelijke aankondigingen | huwelijkse voorwaarden, gerechtelijke aankondigingen | ondercuratelestellingen, gerechtelijke aankondigingen | ontbinding huwelijk of scheiding van tafel en bed, gerechtelijke aankondigingen | ontkenning vaderschap geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Ministerie
  • Scheme: OVERHEID.Rechterlijkemacht (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject

Voor de documentsoort gerechtelijke aankondigingen | overige aankondigingen geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Ministerie
  • Scheme: OVERHEID.Rechterlijkemacht (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject
  • Scheme: OVERHEID.OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep met vaste waarde Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Contact