StandaardenOverheid.nl

DC.creator

Definitie

De eindverantwoordelijke voor de inhoud. Altijd een organisatie (overheidsorgaan). Meer dan 1 mogelijk.

Toelichting

DC.creator dient gebruikt te worden om de eindverantwoordelijke aan te geven voor het creëren van de inhoud van het document.

Let op! De creator is niet per definitie de auteur. Voor OP zal dit eigenlijk altijd een overheidsorgaan moeten zijn.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen behalve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Adviescollege
  • Scheme: OVERHEID.Deelgemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Gemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.HoogCollegeVanStaat
  • Scheme: OVERHEID.Ministerie
  • Scheme: OVERHEID.OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep
  • Scheme: OVERHEID.Politiekorps
  • Scheme: OVERHEID.Provincie (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Rechterlijkemacht (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.RegionaalSamenwerkingsorgaan (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Waterschap (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject

Voor de documentsoorten , geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Deelgemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Gemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Provincie (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Waterschap (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.RegionaalSamenwerkingsorgaan (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject met vaste waarde Rijkswaterstaat

Voor de documentsoort geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Gemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Provincie (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Waterschap (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.RegionaalSamenwerkingsorgaan (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoort geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep met vaste waarde Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
  • Scheme: OVERHEID.Gemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Waterschap (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.RegionaalSamenwerkingsorgaan (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject met vaste waarde Belastingdienst

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject;

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Parket centrale verwerking openbaar ministerie gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject;

Voor de documentsoort geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.Rechterlijkemacht (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoort geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.Rechterlijkemacht (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoort geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.Ministerie (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Kiesraad gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Kiesraad gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Kiesraad gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde referendumcommissie gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Kiesraad gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort geldt:

 • Er wordt altijd de vaste waarde Kiesraad gebruikt;
 • Het scheme is OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan;

Voor de documentsoort geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.Ministerie (zie hier voor de waardenlijst);
 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan

Voor de documentsoorten , , , , geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Ministerie
  • Scheme: OVERHEID.Rechterlijkemacht (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject

Voor de documentsoort geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Ministerie
  • Scheme: OVERHEID.Rechterlijkemacht (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.ZelfstandigBestuursorgaan
  • Scheme: OVERHEIDop.DienstAgentschapInstellingOfProject
  • Scheme: OVERHEID.OpenbaarLichaamVoorBedrijfEnBeroep met vaste waarde Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Contact