StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.jaargang

Definitie

OVERHEIDop.jaargang geeft aan tot welke jaargang een bepaalde publicatie wordt gerekend. Dit moet apart gecodeerd worden omdat de jaargang en het jaar van de publicatie niet altijd overeen komen.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:gYear;

Contact