StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.jaargang

Definitie

OVERHEIDop.jaargang geeft aan tot welke jaargang een bepaalde publicatie wordt gerekend. Dit moet apart gecodeerd worden omdat de jaargang en het jaar van de publicatie niet altijd overeen komen.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen staatscourant geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatscourant geldt:

  • Het datatype is xs:gYear;

Contact