StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.postcodeHuisnummer

Definitie

Scheme="OVERHEID.PostcodeHuisnummer" dat bestaat uit een postcode+huisnummer combinatie.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatscourant gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoorten overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: OVERHEID.PostcodeHuisnummer

Contact