StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.provincie

Definitie

Provincienaam

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatscourant gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoorten overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: OVERHEID.Provincie

Contact