StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.publicationName

Definitie

De naam van de publicatie waarin het originele document is gepubliceerd.

Toelichting

OVERHEIDop.PublicationName dient gebruikt te worden om aan te geven waar het originele document in is gepubliceerd. Bijvoorbeeld in de Staatscourant of in een Tractatenblad. Je geeft hiermee informatie op over de originele publicatie.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen staatscourant geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatscourant geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Staatscourant gebruikt;

Contact