StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.alternative

Definitie

Elke vorm van de titel die als vervanging of alternatief voor de formele titel van de overheidsbron wordt gebruikt.

Toelichting

Deze verkorte titel of citeertitel maakt het de burger mogelijk overheidsbronnen met een bepaalde alternatieve titel te vinden of meer specifiek te zoeken. Dit kan zinvol zijn als een document vooral bekend is onder een alternatieve titel en niet onder de officiƫle titel.

Op RPS wordt bij de lijst met zoekresultaten de waarde van dit veld gebruikt indien aanwezig (in plaats van DC.title).

Indien in een regeling een citeertitel wordt gegeven, wordt deze aan het slot van het opschrift tussen haakjes vermeld. Eventueel staat de citeertitel in een van de laatste artikelen van de regeling: "deze regeling kan worden aangehaald als".

Wanneer er geen citeertitel beschikbaar is wordt de redactionele titel uit de Staatscourant gecodeerd indien aanwezig.

Als er ook geen redactionele titel is, wordt dit metadata element niet gecodeerd.

Indien DC.titel te lang wordt (bijvoorbeeld bij een lijst met stemmingen) dan afbreken na eerste stemming (of op ander natuurlijk punt) en "etc." toevoegen.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: optioneel.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact