StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.startdatum

Definitie

Informatieobjecten die betrekking hebben op een bepaalde periode of van tijdelijke aard zijn.

Toelichting

Bij Mededelingen aan het wegverkeer en Verkeersbesluiten geldt dit alleen voor een Tijdelijke Verkeersmaatregel. De inhoud van een informatieobject heeft soms betrekking op een moment of periode. Dekking in tijd is verplicht indien van toepassing; leg in uw contentmodel vast of de eigenschap verplicht opgenomen wordt. Voorbeelden Een cao wordt afgesloten met een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. Neem deze periode op onder Dekking in tijd.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatscourant gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoorten overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten geldt:

  • Het datatype is xs:date;

Contact