StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.straatnaam

Definitie

Straatnaam

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatscourant gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoorten overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Er bestaat geen scheme voor straatnamen. Mischien de BAG Geocodeerservice.

Contact