StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.versieInformatie

Definitie

In dit veld wordt informatie over herdruk, herplaatsing, rectificatie etc. opgenomen.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatscourant optioneel, met uitzondering van :

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatscourant behalve overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten, instelling gemeenschappelijke regelingen, oproepingen | deurwaardersexploten, oproepingen | verkeersboetes, oproepingen | geldboetes, oproepingen | belanghebbenden, oproepingen | schuldeisers, gerechtelijke aankondigingen | handlichtingen, gerechtelijke aankondigingen | huwelijkse voorwaarden, gerechtelijke aankondigingen | ondercuratelestellingen, gerechtelijke aankondigingen | ontbinding huwelijk of scheiding van tafel en bed, gerechtelijke aankondigingen | ontkenning vaderschap, gerechtelijke aankondigingen | overige aankondigingen geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: geen

Voor de documentsoorten overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten, instelling gemeenschappelijke regelingen geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Rectificatie gebruikt;

Contact