StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.woonplaats

Definitie

Woonplaats.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatscourant gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoorten overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Het scheme is geen Er bestaat geen scheme voor woonplaats. Andes (leverancier Geo-tool) moet dit aanleveren met inachtneming van de BAG schrijfwijze. ;

Contact