StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDvb.referentienummer

Definitie

Kenmerk waarmee het verkeersbesluit in de eigen organisatie (fysiek of digitaal) terug te vinden is. Nummer is niet uniek.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatscourant gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoorten overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact