StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.available

Definitie

De datum waarop het document voor het eerst op RPS is gepubliceerd. Deze datum verandert niet meer.

Toelichting

DCTERMS.available is de datum van publicatie of bekendmaking. Dit staat los van het medium, dat wil zeggen dat de oude papieren publicaties voor DCTERMS.available de datum van destijds hebben en de nieuwe publicaties op de site de datum van bekendmaking. Anders gezegd binnen OP, bevat DCTERMS.available altijd de datum van Officiële bekendmaking.

De content van deze metadata uitspraak wordt vastgezet op het moment van eerste publicatie op RPS. Bij een eventuele vervanging (bijvoorbeeld onopgemaakt stuk door opgemaakt stuk) dan blijft de content ongewijzigd.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: \d{4}-\d{2}-\d{2};
  • Traditioneel werd hier "{DD}-{MM}-{JJJJ}" gebruikt, zoals bijvoorbeeld "01-01-2012".

Contact