StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDvb.wegcategorie

Definitie

Wegcategorie Op basis van bestaande indeling (Duurzaam Veilig).

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatscourant gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoorten overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: OVERHEIDvb.Wegcategorie (zie hier voor de waardenlijst);

Contact