StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.language

Definitie

Taal van de (intellectuele) inhoud van de bron.

Gebruik binnen tractatenblad

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen tractatenblad geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen tractatenblad geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde nl gebruikt;
  • De waarde nl wordt zelfs gebruikt wanneer het grootste deel van de tekst Frans is zoals in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2000-70.html

Contact