StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDvb.weggebruiker

Definitie

Verkeersbesluit heeft gevolgen voor: voetgangers of bestuurders van voertuigen.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatscourant gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoorten overige mededelingen aan het wegverkeer, verkeersbesluiten geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: OVERHEIDvb.Weggebruiker (zie hier voor de waardenlijst);

Contact