StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.hasPart

Definitie

Het beschreven document omvat het verwijsdocument fysiek of logisch.

Toelichting

Binnen OP wordt dit element gebruikt om aan te geven dat een Officiƫle Publicatie bijlagen bevat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bijlagen van kamerstukken zoals rapporten.

De naam van de bijlage en de ID van de bijlage waarnaar gelinkt dient te worden, worden gecodeerd in het attribuut content gescheiden door een ; en spatie:

<meta name="DCTERMS.hasPart" content="Bijlage 1; stb-2007-27-bijlage1">

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: optioneel en herhaalbaar.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Je zou verwachten dat het scheme OVERHEIDop.StblID is, maar dat is in de praktijk niet zo.

Contact