StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.publisher

Definitie

(Overheids)organisatie verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van de overheidsbron.

Toelichting

Deze worden alleen gecodeerd bij het Staatsblad, Tractatenblad en de Staatscourant en hebben hier een standaard waarde.

Gebruik binnen tractatenblad

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen tractatenblad geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen tractatenblad geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt;
  • Het scheme is OVERHEID.Ministerie;

Contact