StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.isPartOf

Definitie

Het beschreven document is een fysiek of logisch onderdeel van het verwijsdocument.

Toelichting

In de praktijk wordt dit element niet gebruikt binnen OP omdat de bijlagen die horen bij een OP geen eigen metadata hebben.

Gebruik binnen parlementair

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen parlementair geldt de cardinaliteit: optioneel.

Waarden

Voor alle subtypen binnen parlementair geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact