StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.issued

Definitie

De datum "op het document". De betekenis van deze datum kan per documenttype (iets) verschillen(bv datum brief, datum motie ingediend, etc.).

Toelichting

DCTERMS.issued dient gebruikt te worden voor de datum waarop de overheidsbron formeel werd ondertekend / vastgesteld / uitgegeven.

Binnen OP wordt DCTERMS.issued ook gebruikt als datum van vaststelling van bijvoorbeeld een agenda van de tweede kamer of in het geval van sommige kamerstukken.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact