StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.requires

Definitie

Het beschreven document vereist het verwijsdocument ter ondersteuning van de functie, levering of samenhangendheid van de inhoud.

Toelichting

Bij OP betekent dit concreet dat het beschreven document een rectificatie is van het verwijsdocument (DCTERMS.replaces dient gebruikt te worden bij herdrukken).

De naam van het document en de ID waarnaar gelinkt dient te worden, worden gecodeerd in het attribuut content gescheiden door een ; en spatie:

<meta name="DCTERMS.requires" content="Staatsblad 2010, 726; stb-2010-726">

De naam is in dit geval niet de citeertitel maar de uitgeschreven ID omdat deze korter is.

Gebruik binnen tractatenblad

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen tractatenblad geldt de cardinaliteit: optioneel.

Waarden

Voor alle subtypen binnen tractatenblad geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: trb-\d{4}-\d{1,5}(-n\d)?;
  • Het scheme is OVERHEIDop.TrbID;
  • De identifier moet formaat stcrt-YYYY-N hebben, waar YYYY het jaar is en N het volgnummer. Het jaar heeft altijd vier cijfers. Het volgnummer heeft zoveel cijfers als nodig zijn om de waarde weer te geven (geen voorloopnullen). Het optionele gedeelte aan het einde heeft betrekking op herdrukken, rectificaties etc. (-n1; -n2; etc.)

Contact