StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.isReplacedBy

Definitie

Het document dat dit veld bevat, wordt vervangen door het document dat als waarde van dit veld is ingevuld.

DCTERMS.replaces / isReplacedBy dient gebruikt te worden bij herdrukken.

Toelichting

De naam van het document en de ID waarnaar gelinkt dient te worden, wordt gecodeerd in het attribuut content gescheiden door een ; en spatie:

<meta name="DCTERMS.isReplacedBy" content="Staatscourant 2010, 4051 herdruk 1; stcrt-2010-4051-h1">

Uit analyse blijkt dat dit veld gebruikt wordt bij staatscourant, nds, kst, ah.

Deze waarde komt wel in de XML maar niet in de XHTML metadata terecht - dit wordt nog veranderd zodat het ook in de XHTML terecht komt.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: optioneel.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Het scheme is OVERHEIDop.ParlID;

Contact