StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.language

Definitie

Taal van de (intellectuele) inhoud van de bron.

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen , , , , geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde nl gebruikt;

Voor de documentsoort geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme:

Contact