StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.language

Definitie

Taal van de (intellectuele) inhoud van de bron.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr behalve regeling geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde nl gebruikt;

Voor de documentsoort regeling geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme:

Contact