StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.issued

Definitie

De datum "op het document". De betekenis van deze datum kan per documenttype (iets) verschillen(bv datum brief, datum motie ingediend, etc.).

Toelichting

DCTERMS.issued dient gebruikt te worden voor de datum waarop de overheidsbron formeel werd ondertekend / vastgesteld / uitgegeven.

Binnen OP wordt DCTERMS.issued ook gebruikt als datum van vaststelling van bijvoorbeeld een agenda van de tweede kamer of in het geval van sommige kamerstukken.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact