StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.temporal

Definitie

Informatieobjecten vinden die betrekking hebben op een bepaalde datum of periode.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr gebruikt:

Waarden

  • Het datatype is xs:date;

Contact