StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.requires

Definitie

Het beschreven document vereist het verwijsdocument ter ondersteuning van de functie, levering of samenhangendheid van de inhoud.

Toelichting

Bij OP betekent dit concreet dat het beschreven document een rectificatie is van het verwijsdocument (DCTERMS.replaces dient gebruikt te worden bij herdrukken).

De naam van het document en de ID waarnaar gelinkt dient te worden, worden gecodeerd in het attribuut content gescheiden door een ; en spatie:

<meta name="DCTERMS.requires" content="Staatsblad 2010, 726; stb-2010-726">

De naam is in dit geval niet de citeertitel maar de uitgeschreven ID omdat deze korter is.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr optioneel, met uitzondering van :

  • regeling (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr behalve regeling geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact