StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.datumTotstandkoming

Definitie

definitie OVERHEIDop.datumTotstandkoming komt alleen voor bij Tractatenbladen en dient gebruikt te worden om de datum te coderen waarop het verdrag tot stand is gekomen. Dit kunnen meerdere data zijn als het verdrag op verschillende plaatsen en verschillende momenten getekend is (door de verschillende partijen).

Gebruik binnen tractatenblad

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van tractatenblad verplicht, met uitzondering van :

Waarden

Voor alle subtypen binnen tractatenblad behalve maandbericht geldt:

  • Het datatype is xs:date;

Contact