StandaardenOverheid.nl

OVERHEID.authority

Definitie

Overheidsorganisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van het informatieobject.

Toelichting

Verplicht OWMS-KERN veld. De eindverantwoordelijke overheidsorganisatie heeft een wettelijk mandaat om het informatieobject op te stellen. Zonder de autoriteit van dat mandaat is de strekking van het informatieobject anders. Voorbeelden Een gemeente publiceert een bouwvergunningsaanvraag, die is ingediend door een particulier met als bijlage een bouwtekening van een architect. De gemeente is de eindverantwoordelijke; de particulier en de architect zijn maker van de aanvraag respectievelijk de bouwtekening. Een ministerie geeft een adviesbureau of universiteit opdracht een onderzoek uit te voeren en daarvan een rapport op te stellen. Het ministerie is de eindverantwoordelijke van het rapport en het bureau of universiteit de creator.

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr verplicht en herhaalbaar, met uitzondering van :

 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)
 • (het veld is hier verplicht)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve , , , , , , , geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID.Deelgemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Gemeente (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Provincie (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.Waterschap (zie hier voor de waardenlijst);
  • Scheme: OVERHEID.RegionaalSamenwerkingsorgaan (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoorten , , , , , , , geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
  • Scheme: OVERHEID.RegionaalSamenwerkingsorgaan (zie hier voor de waardenlijst);

Contact