StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.language

Definitie

Taal van de (intellectuele) inhoud van de bron.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde nl gebruikt;
  • Het scheme is DCTERMS.RFC4646;

Contact