StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.relation

Definitie

Het beschreven document is gerelateerd aan het verwijsdocument. DCTERMS.relation dient o.a. gebruikt te worden om adviezen van de Raad van State m.b.t. AMVB's te linken aan een AMVB in het Staatsblad en vice versa.

Toelichting

Een beschrijvende tekst voor de link en de ID waarnaar gelinkt dient te worden, worden gecodeerd in het attribuut content gescheiden door een ; en spatie:

<meta name="DCTERMS.relation" content="Advies Raad van State; stcrt-2008-6748">

Voor een link naar het Advies wordt de tekst Advies voor de Raad van State opgenomen als linktekst.

Voor de link van het advies naar het Staatsblad mag de voluit geschreven Staatsblad ID gebruikt worden:

<meta name="DCTERMS.relation" content="Staatsblad 2007, 27; stb-2007-27">

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact