StandaardenOverheid.nl

OVERHEID.category

Definitie

Het onderwerp waarover het document gaat.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr geldt de cardinaliteit: verplicht en herhaalbaar.

Waarden

Voor alle subtypen binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr behalve regeling geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: OVERHEID.TaxonomieBeleidsagenda (zie hier voor de waardenlijst);

Voor de documentsoort regeling geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: OVERHEID.TaxonomieBeleidsagenda (zie hier voor de waardenlijst);

Contact